Prelegenci

dr Maciej Kawecki - doktor nauk prawnych. Doradca Ministra Cyfryzacji. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W Ministerstwie Cyfryzacji odpowiada za koordynowanie prac nad nową ustawą o ochronie danych osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.


dr Arwid Mednis - radca prawny, partner współkierujący zespołem TMT kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w prawie administracyjnym,w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie
publiczno-prywatnym. Był członkiem Rady Naukowej GIODO, jest autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej.W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym.
Jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in.z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego.

Karolina Gałęzowska - prawnik w zespole TMT kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w prawie administracyjnym,ochronie prywatności,prawie ochrony danych osobowych i prawie telekomunikacyjnym.Jej doświadczenie obejmuje doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych dla podmiotów z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, wywiadowni gospodarczych oraz podmiotów statystyki publicznej. Doradzała przy postępowaniach przed GIODO oraz w zakresie prawa telekomunikacyjnego w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie
prawa lotniczego, w tym doradztwa w ramach postępowań przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Magdalena Koniarska - adwokat w zespole TMT kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, Internetu,komunikacji elektronicznej, prawie własności intelektualnej.
Jej doświadczenie obejmuje postępowania przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych oraz retencji danych dla firm m.in.z sektora telekomunikacyjnego i mediów. Doradzała także w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz prawa pocztowego,w tym w postępowaniach przed Prezesem UKE.

Gerard Karp - adwokat, partner współkierujący zespołem TMT kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, nowych technologii, Internetu i komunikacji elektronicznej. Uczestniczył w szeregu globalnych projektów transferu danych osobowych poza EOG (opartych o standardowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne) oraz
w przygotowaniu i negocjacjach wielostronnych porozumień pomiędzy kilkudziesięcioma zakładami ubezpieczeń w zakresie wzajemnego przekazywania i wymiany informacji w sektorze ubezpieczeniowym. Posiada doświadczenie w pracy dla sektora telekomunikacyjnego, IT oraz mediów,m.in. w zakresie przygotowywania kompleksowych umów wdrożeniowych oraz utrzymaniowych, w tym w modelu  cloud computing.


Paweł Kuskowski - prawnik w zespole compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w doradztwie w obszarze compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla instytucji finansowych oraz innowacyjnych firm technologicznym w zakresie wdrażania procedur AML, budowania struktur compliance oraz dostosowywania działalności organizacji do wymogów regulatorów. Pracował m.in. The Royal Bank of Scotland, gdzie kierował międzynarodowymi zespołami ds. AML oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego. Posiada szeroką wiedzę w zakresie rozwiązań Fintech i Regtech, kryptowalut, technologii blockchain. Jest Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska.

Grzegorz Gołębiewski - Koordynator ds. prawnych aspektów restrukturyzacji, Poczta Polska S.A.Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w praktyce prawa pracy oraz w zakresie przetwarzania danych osobowych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, a także m.in. alternatywnych formach zatrudnienia, umowach o zakazie konkurencji, regulacjach płacowych oraz obsłudze przedsiębiorców w związku z kontrolami organów zewnętrznych. Posiada wieloletnią praktykę w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych i pokrewnych, w tym dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnianiem oraz w ramach działań marketingowych prowadzonych różnymi kanałami komunikacji. Obecnie pracuje w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego Poczty Polskiej S.A., gdzie koordynuje obsługę prawną spółki w zakresie prawa pracy i danych osobowych.


Piotr Zgierski - radca prawny, in-house lawyer w PAYBACK Polska
Specjalizuje się w ochronie prywatności, prawnych aspektach e-commerce oraz marketingu. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo prawne
z zakresu ochrony danych osobowych w kraju i zagranicą. Członek międzynarodowej grupy roboczej koordynującej wdrożenie RODO w ramach spółek grupy PAYBACK w Europie. Odpowiada za realizację projektu w Polsce.Dr inż. Janusz Cendrowski - kierownik produktu, Asseco Data Systems S.A.
W zakres jego obowiązków wchodzą projekty w zakresie architektury bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, wdrożenia i audyty systemów ISMS, systemów SIEM, urządzeń HSM, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ciągłością działania oraz związane aspekty prawne i normalizacyjne. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia kryteriów oceny produktów zabezpieczeń, w szczególności urządzeń i oprogramowania kryptograficznego.
Od 1994 roku działa w Komitecie Technicznym 182 "Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych" przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, gdzie aktualnie reprezentuje ADS SA. Współautor wielu polskich norm w dziedzinie technik zabezpieczeń.
Od wielu lat publikuje artykuły i występuje na konferencjach poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu, jest wykładowcą na podyplomowych studiach na Politechnice Warszawskiej. Członek ISACA Warsaw Chapter. Posiada certyfikaty CISA, CRISC, CEH, audytora wiodącego ISO 27001, audytora wiodącego ISO 22301 oraz audytora wewnętrznego ISO 20000. Doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki.


Łukasz Łyczkowski - adwokat zajmujący się ochroną danych osobowych i prawnymi aspektami Internetu, Znanylekarz.pl
Doradza przy wdrażaniu ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach. Specjalizuje się również w doradztwie prawnym dla usługodawców internetowych we wszystkich aspektach ich działalności, w tym prawach konsumenta i regulacjach prawnych mających znaczenie dla e-commerce. Legitymuje się dużym doświadczeniem w prawie autorskim doradzając jednej z największych organizacji zbiorowego zarządzania.


Andrzej Targosz - CEO / Founder, Eventory
Wizjoner, pasjonat nowych technologii, ale przede wszystkim biznesmenem i twórca m.in. Eventory i PROidea. 
Pomysłodawca inicjatyw łączących ekspertów IT, takich jak CONFidence czy PLNOG. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył Automatykę i Robotykę. Jednym z jego najbardziej dynamicznych przedsięwzięć jest PROIDEA - Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej. Założona we współpracy z Cisco, od 12 lat poszerza wiedzę specjalistów z branży dostaw usług internetowych, organizując szereg konferencji, spotkań i innych wydarzeń networkingowych. Mimo tak licznych aktywności najważniejszą rolę w jego życiu odgrywa rodzina, czyli żona i piątka dzieci.